Ziekenhuizen meten hun veiligheidscultuur

Veiligheid is kwaliteit
Patiëntveiligheid is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van de gezondheidszorg. De veiligheidscultuur binnen een ziekenhuis of afdeling kan mede van invloed zijn op het optreden van fouten. De patiëntveiligheid is het meeste gebaat bij een cultuur waarin zonder sancties afwijkingen in het zorgproces en incidenten gemeld kunnen worden, waardoor het mogelijk wordt om van de meldingen te leren.


Feedback
De helft van de medewerkers vindt dat in het ziekenhuis waar ze werken een werkklimaat heerst waarin patiëntveiligheid wordt gestimuleerd. De feedback aan medewerkers is nog wel voor verbetering vatbaar. Over incidenten wordt nog onvoldoende feedback gegeven en dat is noodzakelijk om ervan te kunnen leren en ze in de toekomst te voorkomen. Dit blijkt uit onderzoek met het nieuw ontwikkelde COMPaZ cultuuronderzoek onder medewerkers in de tien VMS-ziekenhuizen. Het NIVEL publiceerde het onderzoek in het meinummer van het Tijdschrift voor Verpleegkundigen.


COMPaZ
COMPaZ staat voor Cultuur Onderzoek onder Medewerkers over Patiëntveiligheid in Ziekenhuizen. Deze vragenlijst meet onder meer de samenwerking tussen afdelingen, teamwork op een afdeling, de meldingsfrequentie van incidenten, de reactie op incidenten, communicatie daarover, feedback en steun vanuit het management.

Bron: www.zorgkrant.nl

lineaal.jpg