Ziekenhuizen bouwen aan veilige zorg: nieuwe website ondersteunt ziekenhuizen

Eind-doel is dat op 1 januari 2008 alle ziekenhuizen een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem (VMS) hebben. Het VMS Zorgproject is een initiatief van de Orde van Medisch Specialisten (Orde), NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en het Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (LEVV).


www.vmszorg.nl geeft antwoord op vragen als: waaraan moet een VMS voldoen? Welke eisen worden er gesteld? Wat voor middelen zijn er beschikbaar? En hoe zetten we die middelen in? In 10 pilotziekenhuizen worden dit soort vragen samen door raden van bestuur, medisch specialisten en verpleegkundigen beantwoord, uitgewerkt en waar nodig ontwikkeld. De website is volop in ontwikkeling. Maar nu al zijn voldoende instrumenten en andere middelen beschikbaar waarmee alle instellingen aan de slag kunnen gaan om aan een veiliger ziekenhuis te bouwen.

Kwaliteitseisen
De basiselementen van het VMS bestaan ten minste uit het formuleren van een veiligheidsbeleid en -strategie, het creëren van een 'veilige' cultuur, het veilig incident melden, het krijgen van continue inzicht in risicovolle processen en een integraal systeem waarbij het ziekenhuis de (patiënt)veiligheid blijvend kan verbeteren. Inzet van de basiselementen alleen is niet voldoende. Daarom worden binnen het VMS Zorgproject ook de kwaliteitsnormen vastgesteld, zodat er sprake is van een gecertificeerd VMS.

Bron: NVZ Nieuws 25 oktober 2006 nummer 42

vms-website.gif