Untitled

Bij een groepsconsult ziet een groep artsen en verpleegkundigen, eventueel aangevuld met andere zorgverleners zoals dië- tisten of ergotherapeuten, in anderhalf uur een groep van acht tot vijftien patiënten. In een groep kunnen patiënten met uiteenlopende ziektebeelden zitten, Zo zaten tijdens de proef in het UMC Utrecht op de afdeling reumatologie patiënten met jicht, reuma en botontkalking in een groep,
In het UMC Utrecht is met groepsconsulten geëxperimenteerd bij kinderen met een voedselallergie. Ook de ziekenhuizen Gelderse Vallei in Ede, Sint Lucas Andreas in Amsterdam ( kinderen met diabetes) en het Erasmus MC Rotterdam ( diabetespatiënten) hebben een halfjaar groepsconsulten gedaan.
Een groepsconsult is meer dan een lotgevallenbijeenkomst; patiënten worden daadwerkelijk onderzocht.

Met de gebruikelijke, individuele consulten zijn ze veel meer uren kwijt om even veel patiënten te zien.

Bijna vier op de vijf patiënten die hebben meegedaan, zouden de volgende keer weer kiezen voor een groepsconsult. Wel vinden sommige patiënten een groepsconsult te lang duren.
In de VS worden groepsconsulten bij nagenoeg alle aandoeningen ingezet. Zo vinden ze het groepsconsult minder geschikt voor patiënten met hoor en gedragsproblemen of besmettelijke ziekten.

Bron: CBO

cbo_logo.gif