Stijging medicatieveiligheid door Bedside Assortment Picking (BAP)

Brocacef Intramuraal heeft een concept ontwikkeld dat de distributie en informatie met betrekking tot medicatie waarborgt. Een sleutelrol is weggelegd voor de zogenaamde BAP-kar (Bedside Assortment Picking kar). Aan het bed van de patiënt wordt door op een op de kar aanwezige computer de medicatie weergegeven. In het optimale geval worden de volgende zaken gescand: barcode op pols van patiënt, barcode op medicijnen en ID van verpleegkundige.

BAP is een oplossing voor de vele medicatiefouten die worden gemaakt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft geconstateerd dat jaarlijks tienduizenden patiënten medicatie toegediend krijgt die schadelijk voor hen is. Honderden patiënten lopen jaarlijks schade op of overlijden zelfs als gevolg van een medicatiefout.

Bron: www.brocacefintramuraal.nl

BAP.gif