Spoedzorgplein Bethesda geopend in Hoogeveen

Samenwerking
De patiënt die spoedzorg nodig heeft vindt op het Spoedzorgplein alle hulp onder één dak te weten: ambulancedienst, huisartsenpost, spoedeisende hulp van het ziekenhuis, apotheek, verloskundigen en gemeentelijk zorgloket. Het geheel wordt ondersteund door zorgverzekeraar Achmea.

De Huisartsenpost is voor de spoedpatiënt de eerste halte. Deze is bemand van vijf uur ’s avonds tot acht uur ’s ochtends en gedurende het weekend. Daar wordt bekeken wat de beste aanpak is, er wordt zonodig nader onderzoek gedaan, bijv. bloedonderzoek of een röntgenfoto. Het kan ook zijn dat de patiënt naar de naastgelegen spoedeisende hulp afdeling wordt doorverwezen. De lijnen op het Spoedzorgplein zijn kort, er kan gemakkelijk met elkaar overlegd worden.

Bij vertrek kan de patiënt zonodig meteen langs de Spoedapotheek voor medicijnen. Overdag  fungeert de Spoedapotheek als Apotheek Service Punt. Hier wordt de opname- en ontslagmedicatie van patiënten gecoördineerd.

Voordelen
Een dergelijke intensieve samenwerking biedt de patiënt die (spoed)zorg nodig heeft, drie belangrijke voordelen.
  • Snelheid: de patiënt die (spoed)zorg nodig heeft, kan op één locatie terecht.
  • Efficiency: de patiënt komt direct bij de juiste zorgverlener terecht.
  • Kwaliteit: alle patiëntgegevens zijn direct voor alle hulpverleners beschikbaar via een electronisch medisch spoedzorgketendossier.
Speciaal ontwikkelde zorgprotocollen zorgen voor goede afstemming tussen de behandelaars

Bron: www.bethesda.nl

Spoedzorgplein2.jpg