SMS herinnert aan ziekenhuisafspraak

Er is een softwarepakket ontwikkeld dat het automatisch versturen van een herinnerings-sms mogelijk maakt. De SMS software, in Nederland SMS+ genaamd, wordt gekoppeld aan de afspraken module in het ZIS. Het mogelijk te behalen verlagingspercentage van 50% is gebaseerd op ervaringen in Groot Brittanië en Australië.

Bron: www.medisch-nieuws.nl

sms.jpg