Sint Jansdal kiest Laserband t.b.v. POC testing

De noodzaak voor een nieuwe polsband ontstond toen het laboratorium POC testing verder door ging voeren. Frits van de Velde (Assistent Manager Klinische Zorg): “wij wilden decentraal, op afdelingsniveau, glucose gaan meten. Daarvoor hadden we een polsband met barcode nodig waarop de patiëntgegevens staan”. De keuze voor Laserband is onder andere gemaakt omdat dit systeem gebruik maakt van de bestaande infrastructuur. “Overal, op alle afdelingen staan al A4 laserprinters. Hierdoor hebben we in principe geen aparte etikettenprinters nodig”, aldus de heer Winkelman, Hoofd ICT van Ziekenhuis Sint Jansdal. Ook de duurzaamheid en draagbaarheid van de polsband hebben een rol gespeeld. Van de Velde: “ik heb de Laserband polsband zelf 10 dagen omgehad en dat is uitstekend bevallen”.

Sjon Wegman is als POCT Functionaris verantwoordelijk voor alle point of care tests in het Ziekenhuis Sint Jansdal. Wegman beschrijft hoe de glucose metingen werden verricht voor de invoering van POC testing: “het laboratorium ging met twee man de afdeling op om bloed te prikken. Tussendoor maten de verpleegkundigen de bloedsuikers met een handmeter op. De resultaten werden op een lijst genoteerd”. Vergeleken met de huidige methode enorm tijdrovend.

Met de POC methode verloopt de glucosemeting in de volgende stappen:
1.    Verpleegkundige scant eigen barcode.
2.    De barcode op de polsband van de patiënt wordt gescand.
3.    De barcode op de meetstrip wordt gescand, hierin staan onder andere het LOT nummer en de vervaldatum van de strip.
4.    De meting wordt verricht.
5.    Na de ronde over de afdeling wordt het apparaat in de houder geplaatst en de resultaten van alle metingen worden automatisch uitgelezen en naar de computer van het laboratorium verstuurd.
6.    De resultaten worden door een laborant bekeken en geautoriseerd.
7.    De gegevens worden beschikbaar op de afdeling.

De implementatie van de Laserband polsbanden is goed verlopen. In samenwerking met ZIS leverancier iSOFT is een basissjabloon voor het printen op de polsbanden ontwikkeld. De ICT afdeling kan nu zelf de indeling van de tekst op de polsband aanpassen. Als in de loop van de tijd de wens voor een extra veld ontstaat, kan dit eenvoudig intern worden gerealiseerd. Doordat bij iedere polsband 20 etiketten worden afdrukt, hoeft het ziekenhuis geen losse etikettenprinters meer te gebruiken.

Voorheen gebruikte het ziekenhuis een kunststof polsbandje met insteekkaartje. Het insteekkaartje werd met de hand beschreven. De leesbaarheid is daarbij natuurlijk erg van het handschrift afhankelijk. Daardoor is met de overstap naar Laserband ook een grote kwaliteitsslag geslagen.

sint-jansdal-logo.gif