Patiënten zeer positief over patiëntveiligheidskaart

Deze kaart geeft patiënten tips die zij in de communicatie met hun zorgverlener kunnen gebruiken. Doel hiervan is de patiëntveiligheid in ziekenhuizen te vergroten. Bij de kaart hoort een gebruikershandleiding voor zorgverleners. De Patiëntveiligheidskaart en de handleiding zijn ontwikkeld door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie in samenwerking met het met het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging, de Orde van Medisch Specialisten, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Isala klinieken.

Patiënten oordelen zeer positief over de patiëntveiligheidskaart blijkt uit onderzoek dat in de periode van augustus 2005 tot en met maart 2006 is verricht onder patiënten van de afdelingen chirurgie, neurologie en neurochirurgie van de Isala klinieken en het UMC.

Doel van het onderzoek was inzicht krijgen in de bruikbaarheid en werkzaamheid van de patiëntveiligheidskaart en in de ervaren patiëntveiligheid (veiligheidsgevoel en veiligheidsgedrag). Het onderzoek is uitgevoerd door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie in samenwerking met het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging, de Orde van Medisch Specialisten, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Isala klinieken. Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw.

De eerste meting richtte zich op de ervaren patiëntveiligheid (het veiligheidsgevoel en veiligheidsgedrag). Een tweede meting ging in op de bruikbaarheid en werkzaamheid van de patiëntveiligheidskaart. Met deze kaart willen de initatiefnemers patiënten betrekken bij de veiligheid van hun behandeling in het ziekenhuis. Voor beide metingen zijn 300 vragenlijsten uitgezet. De respons op de eerste meting was 70% en de respons op de tweede meting 41%.

Uit de resultaten van het onderzoek naar het veiligheidsgevoel blijkt dat het grootste deel van de patiënten (ruim 80% zowel bij de eerste als tweede meting) het ziekenhuis als een veilige omgeving beschouwt. Drie kwart van de patiënten heeft veel vertrouwen in artsen en verpleegkundigen. Een opvallende uitkomst van het onderzoek naar het veiligheidsgedrag is dat ruim 90% van de patiënten vindt dat veiligheid een zaak is van iedereen, dus ook van patiënten. Patiënten willen bijdragen aan de veiligheid van hun behandeling en het merendeel beaamt dat ‘patiënten ook op moeten letten dat er geen fouten gemaakt worden’.

Een ruime meerderheid van de patiënten vindt de patiëntveiligheidskaart nuttig, leerzaam, prettig leesbaar en mooi vormgegeven. 82% van de patiënten is van mening dat de kaart een goed hulpmiddel is om de tips en suggesties onder de aandacht te brengen. Bijna de helft geeft aan dat zij de tips en suggesties ook daadwerkelijk hebben toegepast. 29% van de patiënten voelt zich veiliger na het lezen van de patiëntveiligheidskaart en bij slechts 6% roept de kaart een gevoel van onveiligheid op. Ruim de helft van de patiënten weet nu beter wat zij zelf kunnen doen aan de veiligheid van hun behandeling.

Niet alleen patiënten, ook zorgverleners vinden het van groot belang dat de patiënt betrokken wordt bij de veiligheid van het zorgproces. Deze betrokkenheid zou een vast onderdeel moeten vormen van hun dagelijkse werkzaamheden. De reactie van zorgverleners op vragen van patiënten is namelijk van grote invloed op het succes van de patiëntveiligheidskaart. Daarom ontwikkelen de intiatiefnemers een handleiding voor zorgverleners die werkzaam zijn op de afdelingen waar de patiëntveiligheidskaart gebruikt zal worden.

De patiëntveiligheidskaart is te downloaden via de site van NPCF.

Bron: www.npcf.nl

patintveiligheidskaart.jpg