Nij Smellinghe verwerft instellingsbrede NIAZ-accreditatie

Eind 2005 werd het accreditatiebewijs door de directeur van het NIAZ, mw. Beaard, overhandigd aan Cees Meijer, directeur van Nij Smellinghe. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de noodzakelijke voorwaarden om
het accreditatiebewijs NIAZ te mogen ontvangen. Essentieel hierbij was het opbouwen van een vanzelfsprekende verbetercultuur, het vasthouden (borgen) van de zaken die goed zijn en het vasthouden van de ingevoerde
verbeteringen, wat moet leiden tot een gerechtvaardig vertrouwen in de kwaliteit van de instelling.

Bron: www.medisch-nieuws.nl

nijsmellinghe_logo.gif