Nieuw: RFID Laserband polsband

De mogelijkheden die de ontwikkeling van ICT de gezondheidszorg biedt, zorgen voor veel initiatieven op het gebied van digitale patiëntregistratie en dossiers.  Ook Laserband verricht continu onderzoek naar nieuwe toepassingen op het gebied van patiëntidentificatie die de patiëntveiligheid verhogen en het zorgproces efficiënter maken.
De nieuwe RFID polsband is gebaseerd op de bestaande Laserband polsband en biedt dezelfde voordelen, namelijk goedkoop printen op laserprinters, de leesbaarheid, het comfort en de mogelijkheid tot het printen van een barcode. Er is zelfs een printer die het mogelijk maakt om in één printgang zowel het papier te bedrukken als de RFID tag te beschrijven.

Patiënten-volgsysteem
De mogelijkheden van RFID hebben veel gemeen met die van barcodes, maar gaan verder. Net als bij de barcode is de mogelijkheid tot foutloze identificatie een groot voordeel. Het uitlezen van een RFID tag of barcode kan in principe niet fout gaan en schrijffouten worden niet gemaakt. Een belangrijk verschil tussen barcode en RFID is dat een barcode alleen over beperkte afstand uitgelezen kan worden, in de praktijk ongeveer 30 cm. Een RFID tag kan, afhankelijk van het type, over enkele meters worden uitgelezen. Ook kleding over de tag vormt geen belemmering. Dit biedt nieuwe mogelijkheden zoals een patiënt-volgsysteem. Dwalende patiënten worden meteen opgemerkt en bij een calamiteit is direct duidelijk welke patiënt zich waar bevindt.

Privacy
Er zijn goede methoden om de privacy bij RFID gebruik in ziekenhuizen te waarborgen. Vaak gaan deze methoden verder dan bij gebruik van een gewone polsband. Een polsband met patiëntgegevens is immers voor iedereen in de buurt van de patiënt af te lezen. De RFID tag kan worden beschreven met een uniek nummer, welke in een veilige database wordt gekoppeld aan de patiëntgegevens. Op deze manier kan iemand die geen toegang heeft tot de database niet beschikken over de identiteit van de patiënt.
De verwerking van patiëntgegevens wordt beschermd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Volgens de WBP mogen op de RFID tag geen direct tot de patiënt te herleiden persoonsgegevens staan, en moeten passende maatregelen genomen zijn om de gegevens te beveiligen.

RFID-tag.jpg