Nationale Week van de patiëntveiligheid

In Nederland groeit het inzicht dat patiënten niet alleen risico's lopen die veroorzaakt worden door hun gezondheidsprobleem, maar ook door hun verblijf in het zorgsysteem zelf. Belangrijkste risicoverhogende kenmerk van elk zorgsysteem is dat het een zeer complexe omgeving is. Hoewel kenmerken van specialismen en zorginstellingen verschillen is veel kennis over veilig werken en het creëren van een veilige zorgomgeving universeel. Lessen die in het ene specialisme worden geleerd zijn dus zeer goed toepasbaar in andere sectoren.

Bron: www.platformpatientveiligheid.nl


De polsbanden van Laserband zijn dé oplossing voor patiëntidentificatie in een veiligheidsmanagementsysteem. Alle patiëntinformatie kan op een LaserBand polsband worden afgedrukt; patiëntgegevens, barcodes en zelfs foto's. Door het gebruik van barcodes op de polsband wordt worden risico's van onjuiste identificatie weggenomen.