Minister Klink onvangt patiëntveiligheid plan

Minister Klink nam het plan, getiteld ‘Voorkom schade, werk veilig’, in ontvangst tijdens een symposium over patiëntveiligheid. De minister kondigde daar aan dat hij het gaat gebruiken voor zijn programma veilige zorg, dat hij binnenkort naar de Tweede Kamer stuurt.


Klink is blij dat het plan gedragen wordt door de betrokken partijen. ‘Er spreekt een enorme wil tot verbeteren uit van de partijen zelf’, zei hij.


In zijn toespraak herhaalde Klink zijn ambitie om in vijf jaar tijd het aantal vermijdbare fouten in ziekenhuizen te halveren. Hij geeft de sector het vertrouwen en de vrijheid om zelf aan de slag te gaan. ‘Maar de geboden vrijheid is geen synomiem voor vrijblijvendheid’, waarschuwde de minister. Alle instellingen zijn verplicht hierover verantwoording af te leggen. Klink beloofde de voortgang – ‘zonodig hinderlijk’ - te volgen.


De noodzaak om patiëntveiligheid aan te pakken beperkt zich niet tot de ziekenhuissector. In november presenteert staatssecretaris Bussemaker deel twee, dat zich richt op de langdurige zorg.

Bron: www.zorgkrant.nl

Klink.jpg