Lekken EPD is schending mensenrechten

Lekken EPD is schending mensenrechten

De uitspraak van het hof in Straatsburg is belangrijk omdat hiermee een relatie wordt gelegd tussen de beveiliging van het  medisch dossier en mensenrechten.

De uitspraak betreft een verpleegkundige die van 1989 tot 1994 in een Fins ziekenhuis werkte waar ze ook patiënt was in verband met een HIV-besmetting. In 1992 werd duidelijk dat haar collega’s bij oogheelkunde toegang hadden tot haar elektronisch dossier bij de kliniek voor infectieziekten. Drie jaar later werd haar contract niet vernieuwd.

Volgens het Europese Hof is hiermee artikel 8 van de Conventie voor de mensenrechten overtreden die stelt dat elke burger het recht heeft dat zijn privacy, zijn familieleven, zijn huis en zijn correspondentie gerespecteerd worden. De vertrouwelijkheid van het medisch dossiers valt hier volgens het hof ook onder.

Bron: ICTzorg

brandkraan.jpg