Laatste Sneller Beter ziekenhuizen bekend

Selectie Sneller Beter ziekenhuizen
De selectie van de ziekenhuizen vindt plaats op basis van bepaalde criteria, onder meer gericht op het ambitieniveau en het draagvlak van de raad van bestuur en medische staf. Tot de laatste groep Sneller Beter ziekenhuizen behoren:
- Elkerliek Ziekenhuis (Helmond/Deurne)
- Erasmus MC (Rotterdam)
- FlevoZiekenhuis (Almere)
- Gemini ziekenhuis (Den Helder)
- MaasZiekenhuis Pantein (Boxmeer)
- Refaja Ziekenhuis (Stadskanaal)
- Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (Amsterdam)
- VieCuri Medisch Centrum (Venlo/Venray)

Deze derde groep deelnemers start op 1 oktober 2006. Zij krijgen hierbij ondersteuning van de Orde van Medisch Specialisten, het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg en ons kwaliteitsinstituut. De ziekenhuizen zullen deze zomer al met de voorbereidingen aan de slag gaan.

Kwaliteitsverbeteringen: het kan sneller en beter
De deelnemers voeren in het kader van het programma versneld verbeteringen door. Zo streven de ziekenhuizen naar een toegangstijd bij de poliklinieken van minder dan één week, een toename van de productiviteit van de OK met 30%, een ligduurverkorting van 30% en kortere doorstroomtijden voor diagnostiek en behandeling met 40-90%. Op het gebied van de patiëntveiligheid voert elk Sneller Beter ziekenhuis een systeem in van veilig incidenten melden. Daarnaast streven deze ziekenhuizen naar 50% minder medicatiefouten en postoperatieve wondinfecties. Verder willen ze het percentage decubituspatiënten tot minder dan 5% terugbrengen.

Middels een onafhankelijk en wetenschappelijk evaluatieonderzoek van het NIVEL worden de resultaten vastgesteld. De onlangs aan de Tweede Kamer gepresenteerde resultaten van de eerste groep ziekenhuizen zijn veelbelovend. Zo blijkt na één jaar de gemiddelde wachttijd op een aantal poliklinieken te zijn gedaald met ruim 40 procent, 21 procent van de patiënten minder pijn na een operatie te hebben en het percentage patiënten met doorligwonden met 58% te zijn gedaald.

Bron: Sneller Beter

sneller-beter.gif