Installatie Scheepbouwer (KPN) voor Sneller Beter onderzoek

Woensdag 21 december hebben de Sneller Beter partners, minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de voorzitters van de brancheorganisaties, Joan Leemhuis-Stout (NVZ vereniging van ziekenhuizen), Pieter Vierhout (Orde van Medisch Specialisten) en Marian Kaljouw (Algemene Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden) hun verwachtingen met Scheepbouwer gewisseld.

Scheepbouwer is de vierde externe deskundige uit het Nederlandse bedrijfsleven die in het kader van Sneller Beter een onderzoek verricht. Eerdere onderzoeken werden verricht door TNT-topman Peter Bakker, die onderzoek deed naar logistiek verbeterpotentieel, door Rein Willems, president-directeur van Shell Nederland, die adviseerde over veiligheidsmanagement en door AEGON-directievoorzitter Johan van der Werf die rapporteerde over rekenschap en transparantie in de zorg. De NVZ heeft de meeste adviezen uit deze onderzoeken reeds doorontwikkeld en vertaald in verschillende projecten voor de leden.

NVZ: concrete handvatten

Joan Leemhuis verwoordde haar verwachtingen als volgt: “In het ziekenhuis moet de relatie van de patiënt met de medisch specialist gefaciliteerd worden. Met Sneller Beter streven wij ernaar om alle ballast rond die relatie uit de weg te ruimen. Met de adviezen van de gezanten op het gebied van logistiek, veiligheid en rekenschap gebeurt veel maar er is één grote bottleneck om het infrastructurele proces te verbeteren: de ICT. De eerdere drie onderzoeken waren erop gericht de temperatuur van het badwater te meten. Dit onderzoek heeft wat de NVZ betreft een andere dimensie, namelijk heel concrete handvatten bieden voor de inzet van ICT en de realisatie van het EMD.”

Scheepbouwer vindt het “heerlijk dat hij dit mag doen”. Naast de core business heeft KPN drie toekomstgerichte speerpunten: veiligheid, onderwijs en zorg. Hierdoor is KPN reeds betrokken bij verschillende verbeteringsprojecten in ziekenhuizen. Hij pakt de voorzetten voor het onderzoek graag op. “De waarde van ICT is dat het werk uit handen neemt, zodat mensen zich beter kunnen concentreren op de kerntaken”, aldus Scheepbouwer. Hij gaf aan dat hij hiervoor ook een kort onderzoek wil uitvoeren naar goede voorbeelden in het buitenland. Het EPD is wat hem betreft een ‘evergreen’. “Het blijft van een onvoorstelbare naïviteit dat je elke keer dat je ergens komt, je weer opnieuw kan beginnen. In de Telecom is het gelukt om alle verschillende systemen te laten aansluiten op één standaard. Dat is de bedoeling.” Hij zegde toe over een aantal maanden met een “zo concreet mogelijk verhaal te komen”.

Activiteiten

Scheepbouwer zal enkele maanden aan het onderzoek te besteden. Onderdelen van het onderzoek zijn werkbezoeken aan ziekenhuizen en brainstormsessies met een brede groep professionals uit de curatieve zorg. Voor meer informatie kunt u bellen met mw. mr T. Boshuizen (NVZ), 030 2739220 of mailen: t.boshuizen@nvz-ziekenhuizen.nl.

Bron: website NVZ vereniging van ziekenhuizen
www.nvz-ziekenhuizen.nl