In de toekomst meer informatie beschikbaar voor patiënt

Het convenant is gesloten tussen de Consumentenbond, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de NVZ vereniging van ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Zorgverzekeraars Nederland.

Startsein
Woensdag 12 september is in Utrecht het officiële startsein gegeven tot Transparantie Medisch-specialistische zorg. Eerder boden partijen de samenwerkingsafspraken al aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan. De ondertekening van deze afspraken is een belangrijke stap richting meer helderheid over kwaliteit van ziekenhuiszorg. De eerdere initiatieven op dit gebied, kwaliteitsindicatoren, geven wel inzage in de kwaliteit van algemene ziekenhuiszorg, maar leveren geen begrijpbare informatie over specifieke aandoeningen voor de patiënt. Juist dit soort informatie is voor patiënten belangrijk in hun keuzeproces wanneer zij getroffen worden door een ziekte.  Het is een essentiële voorwaarde voor verdere invoering van marktwerking.

Voordelen
Door samenwerking vanuit de verschillende expertise van aanbieder, verzekeraar en patiënten kan worden gekomen tot informatie die op een heldere wijze daadwerkelijk iets zegt over de kwaliteit van het grootste deel van de geleverde zorg. Het publiekelijk beschikbaar stellen van informatie biedt daarnaast een prikkel voor kwaliteitsverbetering door zorgverleners. Een groot voordeel voor ziekenhuizen en andere zorgaanbieders is bovendien dat het convenant een einde maakt aan de onbeperkte informatievraag en hieraan gerelateerde administratieve lasten waar zij in toenemende mate mee te maken hebben. Doordat de belangrijkste partijen aan de vraag- en aanbodskant de afspraken hebben gemaakt, is bij realisatie van de afspraken aan de behoefte aan keuze- en inkoopinformatie voldaan.

Bron: NVZ vereniging van ziekenhuizen

icoon_informatie.gif