Europa en identificatie in de zorg

Wat is in Europa de stand van zaken op het gebied van identificatie en authenticatie? Om dit te inventariseren, vindt op 20 en 21 maart op Schiphol de internationale expertbijeenkomst 'Health-ID Management in Europe' plaats. 

Identificatie en authenticatie zijn nodig om patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars bij communicatie op afstand onmiskenbaar te kunnen identificeren en gegevens bij en voor de juiste persoon te registreren. Van welke standaarden maken de diverse landen daarbij gebruik? Is er meer dan techniek dat op onze weg komt naar volledige interoperabiliteit? Hoe staat het met de wet- en regelgeving? Heeft elk land wel een BIG-register dat interoperabel is met ons BIG-register? Welke technieken passen ze toe? En hoe ver zijn ze? 'We kunnen op dit gebied veel van elkaar leren,' aldus Johan Beun, ambassadeur van NICTIZ. De bijeenkomst wordt georganiseerd door CIBG, EHTEL, het i2-Health project en NICTIZ, in nauwe samenwerking met het ministerie van VWS en heeft als doel "een schilderij te gaan maken" van het landschap rondom de identificatie in de zorg in Europa nu en in de nabije toekomst.

Zie voor meer informatie de NICTIZ-website .

Bron: Signaal maart 2006, NICTIZ
Link: http://www.nictiz.nl/

nictiz.gif