Erasmus MC neemt als eerste ziekenhuis BSN in gebruik

Dit unieke persoonsgebonden nummer voor eenduidige identificatie van de
patiënt wordt gebruikt in de proef met het elektronisch
medicatiedossier (EMD) die binnen de regio Rijnmond loopt. Als het BSN
in alle informatiesystemen van de zorgverleners is ingevoerd, is het
grote voordeel dat patiëntgegevens op een betrouwbare wijze kunnen
worden uitgewisseld. In deze fase van de proef worden ervaringen
opgedaan met het daadwerkelijk invoeren en het gebruik van het BSN. De
in de proef opgedane ervaringen worden ingebracht in het landelijke
project 'invoering elektronisch medicatiedossier en waarneemdossier
voor huisartsen' (EMD/WDH) dat het ministerie van VWS samen met CIBG en
NICTIZ uitvoert.

Bron: NICTIZ