Eerste grootschalige tests EPD binnenkort van start

VWS wil de zorgkwaliteit in Nederland verbeteren en de
patiëntveiligheid vergroten. Het elektronische dossier moet in de
toekomst alle papieren dossiers gaan vervangen. De eerste componenten
zijn een medicatiedossier en een dossier voor huisartsen. VWS, het
Nationaal Instituut voor ICT in de Zorg (NICTIZ) en het Centraal
Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) samen aan de
ontwikkeling van de landelijke infrastructuur. De eerste componenten
zullen deze maand worden getest, indien deze testen een positief
resultaat opleveren, kunnen ziekenhuizen (de zogenaamde 'koplopers')
verder bouwen op het systeem.

vws.gif