Een nieuwe stap naar het Elektronisch Medicatie Dossier

Hij nam dit rapport in ontvangst namens de Orde en de andere initiatiefnemers voor de totstandkoming van dit rapport, zijnde NHG, KNMP en NVZA. Het rapport definieert alle informatie die gewenst en nodig is om op een verantwoorde wijze elektronisch geneesmiddelen te kunnen voorschrijven. Naast gegevens over voorgeschreven en verstrekte medicatie zijn gegevens over allergieën, intoleranties, aandoeningen, ziektes en ervaringen van de patiënt zelf relevant, aldus het rapport.
"Dit is een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de Nederlandse gezondheidzorg," zegt NICTIZ-directeur Gert-Jan van Boven. "Het maakt inzichtelijk welke informatie onder welke omstandigheden moet worden uitgewisseld, en ook wordt duidelijk dat het EMD in de nabije toekomst zal worden uitgebreid."

Het rapport werd aangeboden door Peter de Smet, voorzitter van de werkgroep vaststelling medicatiedossier. Alle initiatiefnemers KNMG, NHG, NVZ

Bron: http://www.nictiz.nl/