E-labdossier blijkt noodzakelijk

Samen met betrokken branche- en koepelorganisaties en zorginstellingen heeft NICTIZ een verkennend onderzoek gedaan voor het digitaal aanvragen van laboratoriumonderzoek en het digitaal opvragen van labuitslagen. 

Uit het onderzoek blijkt dat het zogenoemde e-labdossier veelomvattend is. Daarom wordt in het onderzoeksrapport geadviseerd om de focus te leggen op klinisch chemisch en medisch microbiologisch onderzoek, zonder uit het oog te verliezen dat er veel raakvlak is met pathologisch en radiologisch onderzoek. Een werkgroep vanuit betrokken koepelorganisaties bereidt de vervolgstappen voor de komende twee jaar voor.

Conclusie van het rapport is dat nut en noodzaak van het e-labdossier zo groot zijn, dat de vraag gesteld kan worden waarom het nog niet gedaan is. 

Bron: NICTIZ Signaal November 2006

dossier.jpg