De patiënt op de eerste plaats

De NVZ vereniging van ziekenhuizen heeft de tekst van deze publicatie geactualiseerd.

Goed geïnformeerde patiënt

De huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg geven de patiënt meer keuzevrijheid. De NVZ wil dat de patiënt bewustere keuzes kan maken voor zijn zorg. Goede informatie is daarbij noodzakelijk. Als eerste is daarbij van belang dat de patiënt goed op de hoogte is van zijn rechten en plichten. Het doel van deze folder is daarom aan te geven wat de patiënt en het ziekenhuis van elkaar mogen verwachten. De publicatie benadrukt hiermee ons uitgangspunt dat de patiënt onder alle omstandigheden op de eerste plaats komt.

De folder richt zich in eerste instantie tot de persoon van de patiënt. Ten opzichte van de eerste versie zijn een aantal zaken toegevoegd, met name met betrekking tot de betalingsverplichtingen van de patiënt. Zo zal met de ingang van de nieuwe zorgverzekeringswet het ziekenhuis de patiënt moeten informeren over de prijs van de behandelingen. Veel vragen die ontstaan zullen echter door de verzekeraar moeten worden beantwoord. Onder het kopje ‘betalingsverplichtingen’ wordt daarom ook de rol van de verzekeraar nadrukkelijk onderstreept.
In 2006 zal de ‘rechten en plichten van de patiënt in het nieuwe stelsel’ (en daarmee de relatie ziekenhuis - zorgverzekeraar) verder worden uitgewerkt.
Afstemming met de NPCF

De folder is tot stand gekomen in afstemming met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Ook de NPCF streeft er met haar activiteiten naar de patiënt goed te informeren.
De actieve rol van de patiënt is immers één van de randvoorwaarden om marktwerking in de zorg te laten slagen. Om die reden draagt de NPCF deze publicatie een warm hart toe.

De tekst van de vernieuwde folder is te downloaden via de website van de NVZ vereniging van ziekenhuizen.

Bron: NVZ vereniging van ziekenhuizen
Link: www.nvz-ziekenhuizen.nl