Zorg werkt eind 2012 met GS1-barcode

Eind 2012 werkt de gehele zorgsector van fabrikant, ziekenhuis tot aan de patiënt met de GS1-barcode.


Lees meer >>

Wachttijd ziekenhuis door EPD met 22 procent minder

Door het gebruik van geavanceerde EPD's kan de wachttijd bij een bezoek aan de spoedeisende hulp met 22 procent verminderd worden. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek.


Lees meer >>

CDA-fractie Eerste Kamer niet tegen EPD

De Eerste Kamer-fractie van het CDA is helemaal niet tegen het landelijk EPD. Dat zegt CDA-Kamerlid en woordvoerder Hans Franken. Franken is boos op de journaliste van De Pers die volgens hem ten onrechte de indruk heeft gewekt dat het CDA zich tegen het wetsvoorstel van zijn eigen minister zou keren.


Lees meer >>
CDA-fractie Eerste Kamer niet tegen EPD

Software ontwikkeld om privacy patiënt te garanderen
Patiëntgegevens die worden gebruikt voor onderzoek kunnen nu via software worden gezuiverd van informatie die de identiteit van de patiënt verraadt.
Lees meer >>
Software ontwikkeld om privacy patiënt te garanderen

Lekken EPD is schending mensenrechten
Het Europese Hof voor Mensenrechten heeft de Finse overheid veroordeeld tot het betalen van 34.000 euro aan een verpleegkundige van wie de medische gegevens onvoldoende beschermd zijn. Dat meldt EHealth Insider.
Lees meer >>
Lekken EPD is schending mensenrechten

MCRZ voert elektronische patiëntenpas in
Medisch Centrum Rijmond-Zuid (MCRZ) gaat samen met Centric Healthcare Solutions een elektronische patiëntenpas invoeren. De pas moet nog dit jaar het oude ponsplaatje gaan vervangen.

Lees meer >>
MCRZ voert elektronische patiëntenpas in

Sneller Beter ziekenhuizen op stoom
Na twee jaar tijd zijn in de eerste acht Sneller Beter ziekenhuizen ongeveer 400 Doorbraakprojecten gestart. In het eerste jaar ruim 100, in het tweede jaar ongeveer 300. Binnen het Sneller Beter programma voeren 24 ziekenhuizen verbeterprojecten uit op de gebieden logistiek en veiligheid.
Lees meer >>
Sneller Beter ziekenhuizen op stoom

In de toekomst meer informatie beschikbaar voor patiënt
Over vier jaar moet voor een patiënt informatie beschikbaar zijn waar je bijvoorbeeld het beste terecht kunt voor een knieoperatie of voor een ooglidcorrectie. Dit hebben partijen op initiatief van de NVZ afgesproken in de samenwerkingsafspraken Transparantie Medisch-Specialistische zorg.
Lees meer >>
In de toekomst meer informatie beschikbaar voor patiënt

Hartstichting voert strijd tegen hart- en vaatziekten op
De Hartstichting heeft recent met "Slagkracht: Kracht en Passie voor Hart en Vaten" een ambitieuze strategie voor de periode 2007- 2012 geformuleerd. De organisatie wil tot 2012 in totaal 191 miljoen euro gaan investeren
Lees meer >>
Hartstichting voert strijd tegen hart- en vaatziekten op

Minister Klink onvangt patiëntveiligheid plan
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft samen met specialisten, ziekenhuizen en verpleegkundigen, een plan gelanceerd om de veiligheid in ziekenhuizen te verbeteren.
Lees meer >>
Minister Klink onvangt patiëntveiligheid plan

Ziekenhuizen meten hun veiligheidscultuur
De tien ziekenhuizen die zijn betrokken bij de ontwikkeling van het Veiligheids Management Systeem (VMS) hebben een eerste meting gedaan. Hoe staat het ervoor met de patiëntveiligheidscultuur? Sterkste punt blijkt de samenwerking binnen de afdelingen. Het zwakste de samenwerking tussen afdelingen.
Lees meer >>
Ziekenhuizen meten hun veiligheidscultuur

Patiënt helpt mee aan eigen veiligheid
De NPCF gaat aan de slag met de verbetering van de patiëntveiligheid in ziekenhuizen. Vanaf begin mei krijgen alle ziekenhuisdirecties een exemplaar van de patiëntveiligheidskaart die de NPCF ontwikkelde. De kaart geeft tips hoe je als patiënt het risico op medische missers kunt verminderen.
Lees meer >>
Patiënt helpt mee aan eigen veiligheid

2 op de 100 ziekenhuispatiënten krijgt te maken met vermijdbare schade
Ieder jaar lopen ongeveer 30.000 patiënten schade op tijdens de behandeling in het ziekenhuis, die voorkomen had kunnen worden.
Lees meer >>

Erasmus MC neemt als eerste ziekenhuis BSN in gebruik
Het Erasmus MC is eind februari als eerste ziekenhuis gestart met het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in de bedrijfsprocessen.


Lees meer >>

Nieuw: RFID Laserband polsband
Laserband heeft een polsband ontwikkeld die is voorzien van een Radio Frequency IDentification (RFID) tag. De RFID tag is een kleine computerchip die van afstand uitgelezen en beschreven kan worden. Naast de informatie op de RFID tag kan de polsband ook geprint worden en zo worden voorzien van tekst en eventueel een barcode.
Lees meer >>
Nieuw: RFID Laserband polsband

Sint Jansdal kiest Laserband t.b.v. POC testing
Eind 2006 heeft het laboratorium van Ziekenhuis Sint Jansdal point of care (POC) testing uitgebreid naar glucosemetingen. Deze uitbreiding was aanleiding voor het ziekenhuis om over te stappen op Laserband polsbanden.
Lees meer >>
Sint Jansdal kiest Laserband t.b.v. POC testing

E-labdossier blijkt noodzakelijk
Het rapport 'Verkennend onderzoek uitwisseling labgegevens' is beschikbaar. Gedigitaliseerde uitwisseling en beschikbaarheid van labgegevens kunnen bijdragen aan efficiëntere en betere zorg.
Lees meer >>
E-labdossier blijkt noodzakelijk

Ziekenhuizen bouwen aan veilige zorg: nieuwe website ondersteunt ziekenhuizen
Ziekenhuizen hebben vanaf nu een nieuwe website tot hun beschikking over veilig werken in de zorg: www.vmszorg.nl. Deze website is onderdeel van het Landelijke VMS Zorg-project, dat ziekenhuizen ondersteunt bij het verbeteren van de patiëntveiligheid zodat vermijdbare schade aan patiënten flink wordt gereduceerd.
Lees meer >>
Ziekenhuizen bouwen aan veilige zorg: nieuwe website ondersteunt ziekenhuizen

Stichting Elektronisch Kind Dossier opgericht
ActiZ, de branche-organisatie voor de ouderen- en thuiszorg, en GGD Nederland hebben de Stichting Elektronisch Kind Dossier (EKD) opgericht. Doel van de stichting is om een gemeenschappelijk registratiesysteem voor het EKD voor de jeugdgezondheidszorg tot stand te brengen.
Lees meer >>
Stichting Elektronisch Kind Dossier opgericht

Franciscus Ziekenhuis stapt over op Laserband
Het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal heeft gekozen voor de Laserband polsband ten behoeve van de patiëntidentificatie. De overstap naar Laserband is gemaakt tijdens de herinrichting van de patiëntenlogistiek. Laserband is een nieuwe innovatieve polsband die in een standaard laserprinter kan worden bedrukt.

Lees meer >>
Franciscus Ziekenhuis stapt over op Laserband

Extra service voor wachtende patiënt polikliniek
Het Deventer Ziekenhuis gaat bij wijze van proef op enkele poliklinieken gratis koffie en thee schenken, vragen beantwoorden en de klanten voorzien van juiste informatie. De instelling wil zich daarmee profileren op het gebied van de service en gastvrijheid.


Lees meer >>
Extra service voor wachtende patiënt polikliniek

Untitled
Met acht patiënten of meer tegelijk op consult in het ziekenhuis. Patiënten en zorgverleners zijn tevreden over een eerste proef met groepsconsulten in zes ziekenhuizen, zo blijkt uit een artikel in het vakblad Medisch Contact.
Lees meer >>
Untitled

Laatste Sneller Beter ziekenhuizen bekend
Vandaag heeft ZonMw de selectie van de derde, tevens laatste groep van acht Sneller Beter ziekenhuizen openbaar gemaakt. Met de bekendmaking van deze groep telt Nederland in totaal 24 ziekenhuizen die elk in twee jaar tijd internationaal beproefde methodes invoeren om de zorg efficiënter, veiliger en patiëntvriendelijker te maken. Onlangs werden de eerste resultaten gepresenteerd.

Lees meer >>
Laatste Sneller Beter ziekenhuizen bekend

Patiënten zeer positief over patiëntveiligheidskaart
De Isala klinieken in Zwolle en het UMC in Utrecht hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van de patiëntveiligheidskaart. Doel van de kaart is het vergroten van de patiëntveiligheid in ziekenhuizen door het informeren van patiënten over de communicatie met de zorgverlener.
Lees meer >>
Patiënten zeer positief over patiëntveiligheidskaart

Stijging medicatieveiligheid door Bedside Assortment Picking (BAP)
Onderzoek in het Gelre Ziekenhuis toont aan dat digitalisering van het medicatie proces, van invoer tot toediening, een sterke daling van het aantal gemaakte medicatiefouten tot gevolg heeft.
Lees meer >>
Stijging medicatieveiligheid door Bedside Assortment Picking (BAP)

Franciscus Ziekenhuis implementeert Laserband polsbanden
Het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal werkt vanaf deze maand met de nieuwe polsbanden van Laserband, op deze manier verbetert het ziekenhuis de patiëntidentificatie en de patiëntveiligheid nog verder. Het ziekenhuis heeft hiertoe besloten na een uitgebreide testperiode op twee afdelingen.
Lees meer >>
Franciscus Ziekenhuis implementeert Laserband polsbanden

Verpleegkundigen op stoel directeur
‘Als ik één dag directeur was van de IJsselmeerziekenhuizen, dan zou ik …’, dat was de prijsvraag die de IJsselmeerziekenhuizen uitschreven. De winnaars gaan hun idee daadwerkelijk uitvoeren, het ziekenhuis stelt hier uren en een budget voor ter beschikking.
Lees meer >>
Verpleegkundigen op stoel directeur

Eerste grootschalige tests EPD binnenkort van start
15 mei aanstaande starten de eerste grootschalige tests van verschillende componenten van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), zo meldt het ministerie van VWS op haar website.
Lees meer >>
Eerste grootschalige tests EPD binnenkort van start

Verpleging in hotel
Geopereerd worden en vervolgens bijkomen in een hotel in een mooi landschap, met alle nodige verpleegkundige zorg. Dat kan binnenkort in Zuid Limburg, waar het Maasland ziekenhuis in samenwerking met Zilveren Kruis Achmea een bijzondere extra service gaat bieden.
Lees meer >>
Verpleging in hotel

Nij Smellinghe verwerft instellingsbrede NIAZ-accreditatie
Na een gedegen voorbereiding is Nij Smellinghe in Drachten er in geslaagd de ziekenhuisbrede accreditatie van het NIAZ te verkrijgen. Het bestuur van het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen) heeft in haar november vergadering besloten de ziekenhuisbrede accreditatie aan Nij Smellinghe te verlenen.
Lees meer >>
Nij Smellinghe verwerft instellingsbrede NIAZ-accreditatie

SMS herinnert aan ziekenhuisafspraak
Het versturen van een SMS bericht enkele dagen voor de afspraak in het ziekenhuis kan het percentage mensen dat niet komt opdagen met 50% verlagen, zo meldt de website www.medisch-nieuws.nl.
Lees meer >>
SMS herinnert aan ziekenhuisafspraak

NVZ lanceert verbeterplan DBC-s
De NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) zet in op een ingrijpende verbetering van het systeem van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s). De registratiedruk voor de arts moet sterk verminderen, zodat deze zich weer zo veel mogelijk aan de patiënt kan wijden. Dat is de kern van een plan van aanpak dat het bestuur van de NVZ onlangs heeft ontwikkeld en dat het komend jaar wordt uitgewerkt.
Lees meer >>
NVZ lanceert verbeterplan DBC-s

Spoedzorgplein Bethesda geopend in Hoogeveen
Op 21 maart 2006 is het Spoedzorgplein Bethesda te Hoogeveen feestelijk geopend. Bij het plein zijn zeven partners uit het zorgveld betrokken. Met deze schaalgrootte is het Spoedzorgplein uniek in Nederland.
Lees meer >>
Spoedzorgplein Bethesda geopend in Hoogeveen

Verbeterproject van start: Laatste kans om mee te doen aan Sneller Beter

Het programma Sneller Beter is twee jaar geleden gestart om een verbetering van transparantie, doelmatigheid en kwaliteit in de curatieve zorg te stimu-leren. Binnen Sneller Beter worden op drie pijlers verbeteringen doorgevoerd. Inmiddels zijn de pijlers bewustwording en indicatoren afgerond. Voor de derde pijler verbeterprojecten is Sneller Beter op zoek naar deelnemende ziekenhuizen.


Lees meer >>

Europa en identificatie in de zorg
Wat is in Europa de stand van zaken op het gebied van identificatie en authenticatie? Om dit te inventariseren, vindt op 20 en 21 maart op Schiphol de internationale expertbijeenkomst 'Health-ID Management in Europe' plaats.
Lees meer >>
Europa en identificatie in de zorg

De patiënt op de eerste plaats
In het kader van het Zorghandvest is in 2002 de folder Rechten en plichten van de ziekenhuispatiënt opgesteld. Veel ziekenhuizen gebruiken deze folder als informatieboekje of als basis voor eigen voorlichtingsmateriaal.
Lees meer >>

Installatie Scheepbouwer (KPN) voor Sneller Beter onderzoek
KPN-bestuursvoorzitter Ad Scheepbouwer start een onderzoek naar de manier waarop door de inzet van ICT de zorgsector sneller kan innoveren.
Lees meer >>

Pilot VMS (Veiligheids Management Systeem) gestart
24 november is de pilot VMS gestart. De pilot is een
samenwerkingsconvenant van NVZ, Orde van Medisch Specialisten en het
LEVV. De pilot is gestart naar aanleiding van een onderzoek van Rein
Willems (Shell) waaruit bleek dat de veiligheid in ziekenhuizen sterk
verbeterd kan worden.
Lees meer >>

Implementatie EMD en WDH naar VWS
De implementatie van het Elektronisch Medicatie Dossier (EMD) en het elektronisch Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) wordt ondergebracht bij een projectorganisatie van het ministerie van VWS.
Lees meer >>

Medicatieveiligheid in Harderwijk
Het EMD-koploperproject heeft de plannen van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk ingehaald. ‘Ik maakte me al enige tijd zorgen over medicatiefouten. Een half jaar geleden is er een start gemaakt met het plan voor een inkijksysteem.’
Lees meer >>
Medicatieveiligheid in Harderwijk

Nationale Week van de patiëntveiligheid
Van 23 tot en met 30 november 2005 vindt op initiatief van het Nationaal Platform Patiëntveiligheid de eerste Nationale Week van de patiëntveiligheid plaats. Op diverse plaatsen in het land worden activiteiten georganiseerd.

Lees meer >>

Nieuw: Comfort Band volwassenen voor extreem gevoelige huid
Voor toepassing op neonatologie bestond de Comfort Band al geruime tijd: extreem gevoelige huid van bijvoorbeeld vroeggeborenen wordt hiermee extra beschermt. De Comfort Band is er nu ook in volwassen uitvoering. De band bestaat uit een brede zachte band met zeer fijne binnenvoering. De Comfort Band wordt gesloten met klittenband, welke tevens gebruikt wordt om het label met patiëntinformatie te bevestigen.
Lees meer >>
Nieuw: Comfort Band volwassenen voor extreem gevoelige huid

Een nieuwe stap naar het Elektronisch Medicatie Dossier
Op 9 september is in Den Haag het rapport "Gegevensuitwisseling via het landelijk Elektronisch Medicatie Dossier" aangeboden aan Piet Burger, ondervoorzitter van de Orde van medisch specialisten.

Lees meer >>

Nieuw: kinder en baby polsbanden!
Naast de alles-in-één polsband voor volwassenen levert BNC Distribution nu ook een veilige patiëntidentificatie oplossing voor kinderen. De LB2-baby zorgt voor feilloze identificatie van baby's. Voor de allergevoeligsten is er zelfs een extra comfortabele, beschermende foamband. De LB2-ped biedt zekerheid op pediatrie.
Lees meer >>
Nieuw: kinder en baby polsbanden!